SELÇUKLULAR

MUSTAFA ALİCAN

SELÇUKLULAR

Bir Ortaçağ Şairinin Kaleminden

BİR ŞAİRİN KALEMİNDEN
TARİHİN SELÇUKLU SAYFALARI…

Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın asırları aşan tarihî geçmişinde Selçuklu dönemi oldukça kritik bir noktada yer alır. Ülkemizin iktisadî, sosyal, siyasal ve kültürel mirasını daha iyi anlayabilmek adına Selçuklu döneminin titizlikle araştırılması ve üzerine yeniden düşünülmesi gerekir. Selçuklu tarihine yönelik gözle görülür biçimde artan merak, keşfedilecek yeni konuları da beraberinde getirmektedir.

Selçukluların daha fazla tanınması ve onlar hakkındaki doğru bilgilere ulaşılması için evvela çağdaş Arapça ve Farsça kaynakların günümüz Türkçesine tercüme edilmesi, tahlil edilmesi, inceden inceye irdelenmesi ve gerek tarih gerekse diğer sosyal bilim disiplinlerinin malzemesi haline getirilmesi gerekmektedir.

Bu kitap, İslâm tarihçisi ve aynı zamanda Arapçanın önemli bir şairi olan İbnü’l-Verdî’nin Târih adlı eserinin Selçuklularla ilgili kısımlarının tercümesidir. İbnü’l-Verdî kitabında Tuğrul Bey, Sultan Alparslan, Sultan Melikşah, Sultan Sencer, Büyük Selçuklu Devleti’nin son yılları ve Moğol istilasına dair kıymetli bilgiler vermektedir. Müellifin, özellikle hayatını geçirdiği Suriye bölgesinin merkeze alması bakımından günümüze söyleyecek çok sözü de olan bu çalışmayla Suriye’deki tarihî Türk varlığının aydınlatılabilmesi yolunda bir engel daha aşılmıştır.

Bir Ortaçağ Şairinin Kaleminden SELÇUKLULAR, Selçuklulara dair kıymetli araştırmaları ve neşrettiği kitaplarıyla tanınan tarihçilerimizden Doç. Dr. Mustafa Alican tarafından titizlikle hazırlandı.

 • Kategori: SELÇUKLU TARİHİTARİH
 • Dizi: Asya Tarihi
 • Özgün Adı: Târih
 • Özgün Dili: Arapça
 • Kapak Tasarımı: Kutan Ural
 • Boyutlar: 13,5X21
 • Kapak Türü: Karton Kapak
 • Sayfa Sayısı: 144
 • Basım Tarihi: Ekim 2017
 • ISBN: 978-975-2430-19-8
 • Barkod No: 9789752430198