SELÇUKLULARDA VEZİRLİK KİTABIN KAPAK GÖRSELİNİ İNDİR

CARLA L. KLAUSNER

SELÇUKLULARDA VEZİRLİK

Sivil İdare Üzerine Bir Araştırma (1055-1194)

SELÇUKLU TARİHİNİNSIRA DIŞI MAKAMI: VEZİRLİK…

Selçukluların siyasî ve idarî teşkilat yapısı nasıldı? Bu yapıda vezirler nasıl bir öneme sahipti? Selçuklu vezirleri nasıl bir eğitim ve yetiştirilme sürecinden geçerdi? Vezirlerin işlevleri, ayrıcalıkları ve riskleri nelerdi? Selçuklularda vezirlik makamı neden zayıfladı? Selçuklularda sivil idarenin işleyişindeki bozukluklar nelerdi? Sivil ve askeri yapı arasındaki güç ve yetki dengesi nasıl bozuldu? Sivil idarenin etkinliği neden tamamen ortadan kalktı?  

Carla L. Klausner’ın Arapça ve Farsça birincil kaynakları kullanarak hazırladığı bu çalışma, genelde devlet teşkilâtı ve özelde ise Tuğrul Bey’in 1055’te Bağdat’a girişinden Irak’ta son taht vârisi II. Tuğrul’un 1194’deki ölümüne kadar devletin merkez bölgesindeki (Irak ve İran) vezirlik müessesesi hakkında özgün ve derinlikli bilgiler sunma amacı taşıyor.

Batı Asya’da İslamî devlet yönetimi meselesiyle başlayan kitabın ilk bölümünde Selçuklularda merkez ve eyalet yönetimi, ulemânın rolü, kadının işlevi, sultan ve halife arasındaki ilişki derinlemesine inceleniyor. Böylece Selçuklu devlet teşkilatının zayıflıkları ortaya çıkmış oluyor. İkinci bölümde Selçuklu vezirlik makamı tüm teferruatıyla masaya yatırılıyor: İşlevleri, seçimi, eğitimi ve yetiştirilmesi, dinî kökeni, kültürel kökeni, menfaatleri, vezirliğin ayrıcalıkları ve riskleri…

Son bölümdeyse Selçuklu tarihinin en hassas meselelerinden birine değiniliyor: Sultanın manipüle edilmesi ve vezirlik makamının zayıflaması, sivil idarenin işleyişine askerî müdahale.

Selçuklularda Vezirlik: Sivil İdare Üzerine Bir Araştırma (1055-1194), alanının en önemli kitaplarından biri olarak tarihçilerin başucunda yer alacak bir eser…

 • Kategori: SELÇUKLU TARİHİTARİH
 • Dizi: Selçuklu Tarihi
 • Çevirmen: Mehmet Fatih Baş - Sinan Tarifci
 • Özgün Adı: The Seljuk Vezirate: A Study of Civil Administration, 1055-1194
 • Özgün Dili: İngilizce
 • Kapak Tasarımı: Kutan Ural
 • Kapak Türü: Karton Kapak
 • Sayfa Sayısı: 176
 • Basım Tarihi: Ocak 2019
 • ISBN: 978-975-2430-92-1
 • Barkod No: 9789752430921