SÜLEYMAN TEKİR

SÜLEYMAN TEKİR
1985’te Kayseri’nin Develi ilçesinde doğdu. 2008 yılında Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Bilim Dalı’nda “1921-1928 Ardahan’da İdari, Ekonomik ve Sosyal Yapı” adlı teziyle master derecesi aldı. Yine aynı üniversitede, “Birinci Dünya Savaşı Kafkas Cephesi’nde Türk-Rus Mücadelesi (1914-1917)” adlı çalışmasıyla 2015 yılında doktora eğitimini tamamladı. 2020 yılında Doçent oldu. 2011-2017 yılları arasında Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde Arş. Gör. ve Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapan Süleyman Tekir, Haziran 2017 tarihinden itibaren Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde görev yapmaktadır. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı, Türk Jandarma Teşkilatı, Millî Mücadele, muhaceret, salgın hastalıklar, Musul Meselesi, istihbarat tarihi, Teşkilat-ı Mahsusa ve basın tarihi konuları üzerine kitabı, kitap içi bölümleri, makaleleri, yayınlanmış uluslararası ve ulusal bildirileri bulunmaktadır. Evli ve Asya Duru’nun babasıdır.

BÜLTEN