SELİM ERDOĞAN

SELİM ERDOĞAN
Dr. Selim Erdoğan 1972 yılında Ankara’da doğdu. İlk öğrenimini İltekin İlkokulu, orta öğrenimini Ankara Tevfik Fikret Lisesi’nde tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümünden 1996 yılında mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisansı tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden 2009 yılında doktora derecesini aldı. 2005 yılından beri muharebe coğrafyaları konusunda çalışmaktadır. Başta Milli Mücadele sahaları olmak üzere, muharebe alanlarında harp coğrafyası araştırmaları ve tarihi korunan alan yönetimi üzerine Türk Tarih Kurumu’nda görev yapmakta olan Selim Erdoğan, Kurtuluş Savaşı’na yönelik çeşitli monografiler ve araştırmalar yayınlamaktadır. Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz’un geçtiği alanlarda saha araştırmalarını yürüten Selim Erdoğan, bu süreçte her iki muharebe sahasında 200 km’den fazla siper parçası haritalayıp, 5.000’den fazla kayıp Kurtuluş Savaşı şehidinin yerinin belirlenmesine öncülük etmiştir. Geleneksel harp tarihi anlatısının ötesinde, saha çalışmalarıyla elde ettiği bulguları da içeren “Sakarya: Türk Bitti Demeden Bitmez” 2020, “Büyük Taarruz: Dağlarda Tek Tek Ateşler Yanıyordu” 2021 ve “İstiklal: Vatanımda Bir Tek Düşman Kalmasın” adlı eseri ise 2022 yılında Kronik Kitap tarafından yayınlanmıştır.

BÜLTEN