ÖMER FARUK CAN

ÖMER FARUK CAN
Halihazırda İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktora programına devam eden ve Sakarya Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Ömer Faruk CAN, lisans derecesini Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden (2008), yüksek lisans derecesini ise İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nden aldı (2013). Arapça eğitimi almak üzere 2007 yılında Mısır’a gitti. Türk Tarih Kurumu (TTK) bursu ile 2012’de bir yıl boyunca Paris’teki Institut National des Langues et Civilisations Orientales’de (INALCO) Arap Çalışmaları programına devam etti. Misafir araştırmacı olarak King’s College London’da (KCL) bulundu (2019). 2013’ten bu yana TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) Araştırmacı Yetiştirme Projesi’nde (AYP) yer olan Ömer Faruk CAN’ın araştırmaları 19. yüzyıl Hicaz ve Biladüşşam tarihinin yanı sıra Hamidiye devri ve biyografi çalışmaları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

BÜLTEN