MICHAEL BRETT

MICHAEL BRETT
Londra Üniversitesi Şarkiyat ve Afrika Araştırmaları Okulu (SOAS), Kuzey Afrika Tarihi Bölümü’nden emekli öğretim üyesi (emeritus reader). Uzun yıllar boyunca Kuzey Afrika ve Fâtımîlere dair çalışmalar yaptı. Bazıları; The Moors: Islam in the West, 1980; The Berbers, 1996; Ibn Khaldun and the Medieval Maghrib, 1999; The Rise of the Fatimids, 2001 ve Approaching African History, 2013. Bu kitap, yazarın yarım yüzyılı aşan araştırmalarının ve yayınlarının son ürünüdür.

BÜLTEN