KERİM İLKER BULUNUR

KERİM İLKER BULUNUR
Yüksek Lisansını Sakarya Üniversitesi’nde Yeniçağ Tarihi bilim dalında (2004), Doktorasını ise aynı üniversitede Tarih anabilim dalında “Osmanlı Galatası (1453-1600)” başlıklı teziyle tamamladı (2013). Genel olarak erken dönem Osmanlı sosyo-ekonomik tarihi üzerine çalışmaktadır. Bilhassa Osmanlı ticaret tarihi, gümrük sistemi ve Osmanlı hâkimiyetinde Galata ve çevresinin şehir tarihi konularına yoğunlaştırmıştır. Çeşitli akademik dergilerde yayımlanmış makalelerin yanı sıra Osmanlı Galatası (1453-1600) ve Osmanlı Gümrük Sistemi (1476-1620) başlıklı iki kitabın yazarıdır. Halen Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

BÜLTEN