İSMAİL AKA

İSMAİL AKA
1942 yılında muhacir bir ailenin çocuğu olarak İzmir’de doğdu. Tarihçi olmasında büyük payı olan muhaceret öykülerini dinleyerek büyüdü. İlkokulu Selçuk’ta, ortaokulu Torbalı’da, liseyi İzmir’de okudu. 1961 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde tarih lisansını tamamladı. 1965’te aynı üniversitenin Ortaçağ Tarihi Kürsüsünde akademik hayatına başlayan Aka, 1968 yılında gittiği İran ve Afganistan’da yaklaşık iki yıl boyunca Ortaçağ Türklüğünün izlerini sürdü. 1971’de “Timur’un Ölümünden Sonra Hâkimiyet Mücadeleleri” başlıklı tezini savunarak doktor unvanını aldı. 1974 yılında bir süre Almanya’da, 1975-1776 yıllarında ise Avusturya’da bilimsel çalışmalarda bulundu. 1978’te “Mirza Şahruh Zamanında Timurlu İmparatorluğu” isimli eseri ile doçent oldu. 1986 yılında profesör kadrosuyla Ege Üniversitesi’ne tayin edildi ve burada yirmi üç yıl boyunca Tarih Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. 2009 yılında emekliye ayrıldığında geride birçok kitap, tercüme, makale, ansiklopedi maddesi ve inceleme yazılarının yanı sıra kendisine minnettar birçok öğrenci bıraktı. Timurlu tarihi alanında uluslararası düzeyde şöhreti olan ve çeşitli bilimsel kuruluşlara üyeliği bulunan İsmail Aka, İzmir’in Selçuk ilçesinde sakin bir hayat sürdürmekte, okumaya, düşünmeye ve yazmaya devam etmektedir.

BÜLTEN