GILLES VEINSTEIN

GILLES VEINSTEIN
1945 doğumlu. Osmanlı ve Türkiye tarihi konusunda uzman Türkolog. Centre National de la Recherche Scientifique’te Türk medeniyeti hakkındaki araştırmalara önemli katkıda bulundu; 1984’te Histoire de l’Empire Ottoman, de l’Europe Orientale et de la Turquie adlı heyetin müdürü olarak çalışmalarını sürdürdü. Birkaç yıl sonra bu heyetin Louis Bazin ve James Hamilton’un heyetiyle birleştirilmesinden meydana gelen Études Turques et Ottomanes’ın da müdürlüğüne getirildi. Bu heyet halen, Centre d’Études Turques, Ottomanes et Centre-asiatiques adıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Veinstein ölümüne kadar Turcica dergisinin müdürlüğünü de yaptı. O dönemde Fransa’da gittikçe artan bir ilgiye mazhar olan Osmanlı tarihinin Avrupa’da en önemli uzmanlarından biri olarak 1998 Aralığında Collège de France’a seçildi. Veinstein 5 Şubat 2013’te Paris’te hayatını kaybetti.

BÜLTEN