ERKAN GÖKSU

ERKAN GÖKSU
1976’da Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde doğdu. İlkokulu Yeşilyurt Atatürk İlkokulu, ortaokulu Malatya Atatürk Ortaokulu ve Liseyi Malatya Ş.K.Ö. Endüstri Meslek Lisesi’nde okudu. 1994 yılında girdiği Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 1998’de mezun oldu. 1999’da Kırıkkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Okutmanı, bir yıl sonra ise aynı üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2004 yılında Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırladığı Türk Kültüründe Silah konulu tezle Yüksek Lisans’ını tamamladı. Aynı yıl, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda doktora yapmak üzere görevlendirildi. 2008 yılında Prof. Dr. Reşat Genç danışmanlığında hazırladığı Türkiye Selçuklularında Ordu konulu tezle doktorasını tamamladı. 2009 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Bilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. 2013 yılında Ortaçağ Doçenti unvanını aldı. 2015 yılı içerisinde 6 ay süre ile Ardahan Üniversitesi İnsani İlimler ve Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde görev yaptı. Aynı yıl içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde çalışmaya başladı. 2019 yılında profesör kadrosuna atanan hâlen aynı üniversitede görev yapmaktadır. Göksu, evli ve iki çocuk babasıdır. 2011 yılında Türk Tarih Kurumu 80. Yıl Bilim ve Teşvik Ödülü’ne, 2012 yılında ise Türk Oçağı 100. Yıl Ziya Gökalp İlim Teşvik Armağanı’na lâyık görülen Erkan Göksu, 2021 yılında Türk Tarih Kurumu Aslî Bilim Kurulu Üyeliği’ne seçilmiştir. Göksu’nun başta Selçuklu tarihi olmak üzere Ortaçağ Türk tarihinin muhtelif konuları hakkında yazılmış birçok kitabı, tercümeleri ve bilimsel dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Göksu’nun başta Selçuklu tarihi olmak üzere Ortaçağ Türk tarihinin muhtelif konuları hakkında yazılmış birçok kitabı, tercümeleri ve bilimsel dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

BÜLTEN