ERGİN AYAN

ERGİN AYAN
16 Aralık 1954’te Trabzon’da doğdu. İlköğrenimini Trabzon’da, ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1991 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı’nda başladığı yüksek lisans eğitimini 1994’te Willermus Tyrensis’in Historia Rerum in Partibus Transmarinis Gestarum (Denizaşırı Ülkelere Yapılan Seferlerin Tarihi) Adlı Eserinin XV., XVII. ve XVIII. Kitaplarının Türkçe Çevirisi adlı çalışmasıyla tamamladı. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. 1996 yılında tezi ile ilgili araştırmalar yapmak ve kaynak toplamak üzere bir süreliğine kendi imkânlarıyla Tahran’a gitti. 1997 yılında doktora eğitimini sürdürmekte iken Kocaeli Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü’ne okutman olarak atandı. 1999 (Mart) yılında Horâsân ve Civârındaki Oğuz Boyları (1157-1220) isimli çalışmasıyla doktora eğitimini tamamladı. Aynı yıl Kocaeli bölgesinde meydana gelen deprem dolayısıyla kendi isteğiyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne intikal edip, Ordu Fen-Edebiyat Fakültesi’ne Yardımcı Doçent olarak atandı. 2006 yılında bu fakülte Ordu Üniversitesi’ne bağlandı. 2009 yılında Doçent 2014 yılında Prof. Dr. unvanını aldı. Çalışmaları daha çok Ortaçağ Selçuklu, Moğol, Haçlı Seferleri, Anadolu, İran ve Orta Asya tarih ve medeniyeti ile ilgilidir. Yayımlanmış 10 kitabı ve pek çok bilimsel makalesi vardır.

BÜLTEN