CİHAN PİYADEOĞLU

CİHAN PİYADEOĞLU
Rize’de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra aynı bölümün Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde Farsça ve Arapça dersleri aldıktan sonra Tahran’a giderek Farsça eğitimine devam etti. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 1999 yılında Yüksek Lisansını, 2008 yılında da Doktorasını tamamladı. Büyük Selçuklular ve Gazneliler hakkında çalışmalar yapan yazar, halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü’nde görev yapmaktadır. “Çağrı Bey-Selçuklular’ın Kuruluş Hikayesi” ve “Güneş Ülkesi Horasan” yayınlanmış diğer eserleridir.

BÜLTEN