BURAK NAZİF SARICI

BURAK NAZİF SARICI
İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi’nden lisan mezuniyetini aldıktan sonra aynı üniversitenin Tarih Bölümü Ortaçağ Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini sürdürüp başarı ile tamamladı. Hâlen Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmakta ve İstanbul Üniversitesi’nde Ortaçağ Tarihi üzerine doktora eğitimini sürdürmektedir.

BÜLTEN