AYŞEN MÜDERRİSOĞLU

AYŞEN MÜDERRİSOĞLU
Kayseri’de dünyaya gelen Ayşen Müderrisoğlu, 2001 yılında Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nü burslu olarak kazandı. 2003 senesinde ise Çift Anadal Programı kapsamında İngilizce Siyaset Bilimi & Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğrenimine devam etti. Tarih ve Siyaset Bilimi&Uluslararası İlişkiler bölümlerini derece ile tamamlarken, 2008’de İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yüksek lisans programında burs almaya hak kazandı. 2010 yılında “An intellectual Approach to Islam, Modernism, and Nationalism in Turkey: Samiha Ayverdi (1905-1993)” isimli tez ile buradan mezun olurken, yüksek lisans tezi Lambert Academic Publishing tarafından yayımlandı. 2012 yılında Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Aynı zamanda 2012’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi alanında başladığı doktora programından “Kırım Savaşı’nda İngiliz Politikası” isimli çalışma ile 2017’de mezun oldu. 2018 yılında ise Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. Yakınçağ tarihi alanında kitap, kitap bölümleri ve bilimsel makaleleri bulunan Müderrisoğlu, TÜBİTAK projesi, çalıştay, bilimsel toplantı ve konferans gibi akademik faaliyetlerde aktif olarak görev aldı. Akademik alanda kazanmış olduğu burs ve ödüllerin yanı sıra yüksek lisans ve doktora tezleri yöneterek bilimsel tarihçiliğe katkı sundu. Tarih metodu, tarih felsefesi, Türk siyasal ve kültürel yaşamı gibi alanların yanı sıra son yıllarda Osmanlı kadını üzerine yoğunlaşmak suretiyle çalışmalarına devam etmektedir.

BÜLTEN