KADININ DEĞİŞEN DÜNYASI KİTABIN KAPAK GÖRSELİNİ İNDİR

AYŞEN MÜDERRİSOĞLU

KADININ DEĞİŞEN DÜNYASI

Osmanlı Sosyal ve Kültürel Yaşamından İzler (1908-1918)

II. MEŞRUTİYET’TE KADINLARIN

DEĞİŞEN TOPLUMSAL KONUMU…

“Bu kitap, feminist tarih yazımının, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş sürecinde belirleyici önemi olan ve gerçekten değişimin ve değişime karşı direnmenin bir laboratuvarını oluşturan bu döneme ilişkin kurduğu teorik çerçeveyi doğruluyor. Ama bunu yaparken birincil kaynaklara, arşivlere dayanarak o çerçevenin içini yeni ve değerli bilgilerle zenginleştiriyor.”

Fatmagül Berktay

II. Meşrutiyet döneminin en önemli özelliği kadın ve aile yaşamında yol açtığı dönüşümdür. 1908 Devrimi’ni gerçekleştiren Genç Türklerin şiarı olan “hürriyet, müsavat, adalet, uhuvvet” ilkeleri, 19. yüzyılın sonundan itibaren Osmanlı kadınlarının gündeminde olan “müsavat-ı tamme” hayalini gündeme getirmiş ve dönemin siyasal, ekonomik koşullarıyla birleşerek sınırlı da olsa bu alanda önemli adımların atılmasına yol açmıştır. Genç Osmanlılar, siyasal devrimin toplumsal devrimle tamamlanması gerektiği düşüncesindeydiler ve “toplumsal devrim”in merkezinde kadının konumunun iyileştirilmesi ve ailenin dönüştürülmesi yer alıyordu.

Alanının yetkin isimlerinin yazdığı makalelerden oluşan elinizdeki kitap; II. Meşrutiyet döneminde kadının değişen toplumsal konumunu, geleneksel yaşamdan modern yaşama geçişte kadının dönüşüm sürecini, Moralızade Vassâf Kadri’nin Kadınlar Komitesi romanını, kadın hapishanelerinin fiziki koşullarını ve mahkumların yaşam şartlarını, kadın işçileri, felsefe ile kadınlar arasındaki ilişkiyi, Batılı kadınların Osmanlı hemcinslerine yaklaşımlarını ve sanatçı kadınları yeniden gündeme taşıyor. 

“Kadının Değişen Dünyası: Osmanlı Sosyal ve Kültürel Yaşamından İzler (1908-1918)”, tarihimizin tansiyonu çok yüksek bir dönemine mercek tutuyor ve II. Meşrutiyet kadınlarının izini sürüyor…

“Önsöz” Fatmagül Berktay

“II. Meşrutiyet Yıllarında Kadının Değişen Toplumsal Konumu (1908-1918)” Ümüt Akagündüz

“Gelenekselden Moderne, Kontrolden Kabule Geçiş Sürecinde Erkeğin Gözünden Kadının Dönüşüm” Sürecı Meliha Nur Çerçinli

“II. Meşrutiyet Döneminde Aklanan Suç Özneleri: Moralızade Vassâf Kadri ve Kadınlar Komitesi” Bahar Gökpınar

“II. Meşrutiyet Döneminde Kadın Hapishanelerinin Fiziki Koşulları ve Mahkûmların Yaşam Şartları” Özlem Poyraz

“II. Meşrutiyet Döneminin Kadın İşçileri” Simge Sarçın

“Felsefe, Kadın ve II. Meşrutiyet Döneminden Kadın Üzerine Bir Yazı: Felsefe Musahabeleri: Kadın Felsefenin Mevzuu Olabilir Mi?” Seval Yinilmez Akagündüz

“Batılı Kadınların Osmanlı Hemcinslerine Yaklaşımı: Oryantalizm Perspektifinden “Özgürlük”, “Harem” Ve “Çok Eşlilik”” Ayşen Müderrisoğlu

“Kanon Dışı Sanat: II. Meşrutiyet Döneminin Sanatçı Kadınlarını Düşünmek” İlkay Canan Okkalı

  • Kategori: 2021 KİTAPLARIOSMANLI TARİHİTARİH
  • Dizi: Osmanlı Tarihi
  • Özgün Dili: Türkçe
  • Kapak Tasarımı: Kutan Ural
  • Boyutlar: 13,5x21 cm
  • Kapak Türü: Karton Kapak
  • Sayfa Sayısı: 256
  • Basım Tarihi: Ağustos 2021
  • ISBN: 978-625-7631-33-4
  • Barkod No: 9786257631334