SEFA ÖZKAYA

SEFA ÖZKAYA
Lisansta Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, yüksek lisansta Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yerel Yönetimler Ana Bilim Dalı Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları Bölümü, doktorada ise İstanbul Üniversitesi Yakın Çağ Tarihi alanlarıyla farklı disiplinleri birleştirmeyi amaçlayan A. Sefa Özkaya, 1999 yılından itibaren İstanbul şehirkültür ve mimarî tarihi; ilaveten 2002 yılından itibaren ise askerî tarih, askerî strateji üzerine çalışmaktadır. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde lisans, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan Öğretmen Akademileri’nde lisansüstü ve çeşitli kurumlarda İstanbul tarihi ve kültürü, savaş teknolojisi ve savaş stratejileri üzerine dersler, seminerler ve konferans dizileri vermekte, askerî tarih ve modern savaşlar üzerine raporlar yazmakta, tecrübî askerî tarih çalışmaları kapsamında tarihî savaş mekanizmalarının kurgulanması üzerine projeler yürütmektedir. Yayınları İstanbul tarihi-kültürü ve askerî tarih-kültür araştırmaları kapsamındadır. İlgili alanlarda resmî ve özel kurumlara danışmanlık yapmakta olan A. Sefa Özkaya 1976’da kurulan İstanbul merkezli TAÇ Vakfı tarafından şeref üyesi seçilerek Türkiye’nin en genç şeref üyesi olmuştur. Hala TAÇ Vakfı’nda Yönetim Kurulu Üyesi’dir. 2016 yılında TAÇ Vakfı’nda Türkiye’nin ilk düzenli Askerî Konferanslar Serisi’ni başlatmıştır. Prof. Dr. Semavi Eyice’nin bizzat yanında yaklaşık son 10 yılını birlikte geçirdiği öğrencisi olan Özkaya, Eyice ile ortak yayınlar yapmıştır. Bazı televizyon programları ve belgesellere danışmanlık yapmaya devam eden Özkaya, 2017 yılından itibaren de Bosna-Hersek Una-Sana Kantonu Eğitim Kültür Spor Bakanlığı danışmanlığını yapmaktadır. Özkaya, 2019 tarihi itibariyle Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Görevlisi kadrosuna tayin edilmiştir. İngilizce, giriş seviyesinde Almanca, transkripsiyon yapabilecek kadar da Grekçe ve eski harfli Osmanlı Türkçesi bilmektedir.

BÜLTEN