TÜRK ASKERÎ KÜLTÜRÜ KİTABIN KAPAK GÖRSELİNİ İNDİR

SEFA ÖZKAYA

TÜRK ASKERÎ KÜLTÜRÜ

HUNLAR'DAN GÜNÜMÜZE Tarih, Strateji, İstihbarat, Teşkilat, Teknoloji

KADİM DÜNYA TARİHİNDEBİR ASKER MİLLET: TÜRKLER…

Sefa ÖZKAYA – Abdulkadir ÖZCAN – Abdulhamit KIRMIZI – Ahmet TAŞAĞIL – Ali Fuat ÖRENÇ – Burak Gani EROL – Cevat ŞAYİN – Cüneyt KANAT – Emrah Safa GÜRKAN – Erhan TEKİN – Erkan GÖKSU – Feridun M. EMECEN – Hakan KILIÇ – İdris BOSTAN – İlber ORTAYLI – Kahraman ŞAKUL – M. Hanefi PALABIYIK – Mahir AYDIN – Mehmet Mert SUNAR – Mehmet Yaşar ERTAŞ – Mesut ŞEN – Metin GÜRCAN – Metin TUNCEL – Nil SARI – Ömer Soner HUNKAN – Saadettin Yağmur GÖMEÇ – Salim KOCA – Selahattin ÖZTÜRK – Sevgi PARLAK – Yasin ŞEHİTOĞLU – Yunus UĞUR – Zekeriya TÜRKMEN

Türk askerî tarihi ne zaman başlar? Hun, Kök Türk, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Memlûk, Büyük Selçuklu ve Osmanlı devirlerinde Türk ordusu nasıl bir düzendedir? Orduyla devlet ve orduyla millet arasındaki ünsiyetin kökünde neler vardır? Çağlara yayılan Türk askerî gelenekleri nelerdir? Türk kültüründe at hangi öneme sahiptir? Teşkilat, lojistik, istihbarat faaliyetleri ne şekilde gelişmiştir? Türk askerî kültürünün Batı askerî kültüründen farkları nelerdir? Günümüz Türk Silahlı Kuvvetleri’nin nasıl bir kültür yapısı vardır? Askerî kültür kapsamında devam eden ve etmeyen özellikler nelerdir? Yerli bir doktrin kapsamında ilk defa ortaya konan “Dört Yön Doktrini” nedir?

Türkler, tarih sahnesine çıktıkları ilk zamanlardan itibaren savaşçı bir ruha sahip olmalarıyla ün kazanmışlardır. Çocuk denecek yaştan itibaren ok ve yay kullanımında uzmanlaşmış, özellikle at binme konusunda yeryüzünün sayılı milletlerinden biri olarak gösterilmişlerdir. Bu kabiliyetler tüm dünyanın Türklerin askeri başarıları nezdinde söyledikleri içinden yalnızca birkaçıdır. Birçok devlet kurmuş ve geniş coğrafyalara hâkim olmuş Türkler, elbette ki askerî tarih anlamında dünyanın en köklü milletlerinden biridir. Tarih sahnesine asker olarak çıkan Türkler, 21. yüzyılda da “asker millet” olmayı sürdürmekte, söz konusu vatan olduğunda geriye kalan hiçbir şeyin önemli olmadığını her fırsatta göstermektedir.

A. Sefa Özkaya’nın hazırladığı elinizdeki kitap, bugüne kadar Türk askerî tarihi ve kültürüne dair yapılan en geniş ve en kapsamlı çalışma olup, ilk Türk devletlerinden günümüze dek Türklerin ordu teşkilatını, askerî geleneklerini, niteliklerini, strateji ve taktik anlayışlarını, felsefî bakış açılarını ve bazı öne çıkan faaliyetlerini derinlemesine irdeleyerek alanındaki büyük bir boşluğu dolduruyor. Türk Askerî Kültürü, günümüzün ve geleceğin askerlerine, askerî tarihçilerine, tarih ve askerî kültür meraklılarına hitap eden, tarih tutkunlarının çok uzun yıllar boyunca ellerinden düşüremeyecekleri bir çalışma…

  • Kategori: DÜNYA TARİHİTARİH
  • Dizi: Dünya Tarihi
  • Özgün Dili: Türkçe
  • Kapak Tasarımı: Kutan Ural
  • Boyutlar: 16X25
  • Kapak Türü: Sert Kapak (Kutulu)
  • Sayfa Sayısı: 880
  • Basım Tarihi: Mayıs 2019
  • ISBN: 978-605-7635-11-2
  • Barkod No: 9786057635112