WILLERMUS TYRENSIS

WILLERMUS TYRENSIS
Willermus’un hayatı ve çalışmaları hakkındaki bilgilerimizi onun yazdıklarından çıkarıyoruz. Kudüs şehrinde 1130’da doğmuş ve 1146’da Avrupa’ya giderek, oradaki okullarda hemen hemen yirmi yılını geçirmiştir. Kitabında ailesi hakkında hiçbir şeyden bahsetmemiştir. Sadece annesi hakkında tek bir açıklama vardır. Willermus’un asil bir aileden olmadığı Kudüs’e muhtemelen İtalya’dan ya da Fransa’dan gelip yerleştikleri ve hayatlarını burada geçirdikleri sanılıyor. Öğreniminin on yılını sanat eğitimi alarak ve altı yılını da Paris ve Orleans’da din alanında çalışarak tamamlamıştır. Willermus, 1165 yılında Kudüs’e dönünce, Akkâ piskoposu tarafından önce bu katedralde görevlendirilmiş, iki yıl sonra ise Kudüs Kralı Amalrich’in yardımını sağlayarak kendi alanında yükselme fırsatını bulmuştur. 1167 yılında ise Sûr Başpiskoposu Fredericus onu kendi kilisesinde başdiyakonluğa tayin etmiştir. Willermus bu tarihten Kral Amalrich’in 1174’teki ölümüne kadar krallığın sâdık bir hizmetkârı olmuştur. Avrupa’daki eğitimi sırasında diplomasi öğrenimi de görmüş olan Willermus, 1168 yılı dolaylarında Bizans İmparatoru Manuel Komnenos ile görüşmek gibi önemli bir göreve atanmış ve bu görevinde başarılı olmuştur. 1170 yılında Kral Amalrich onu, oğlu Balduin’in eğitmenliğine atamıştır. 1174-1185 tarihleri arasında hem kraliyet diplomasisinde hem de kilise çevrelerinde etkin bir rol oynamıştır. Buna göre Willermus kilise hayatı yanında elçilik görevini de 1183 yılına kadar sürdürmüş görünmektedir. Fakat 1185 yılından sonra o kiliseden uzaklaştırılmış idi. Gerek nasıl öldüğü ve gerekse ölüm tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Nasıl öldüğü kadar, ölüm tarihiyle ilgili olarak da birçok değişik görüşler vardır. Ancak en doğru olarak tahmin edilen Willermus’un 29 Eylül 1185’te öldüğüdür.

BÜLTEN