WILHELM VON RUBRUK

WILHELM VON RUBRUK
Adını, 12. ve 13. yüzyıllarda sıklıkla belgelerde adı geçen ve günümüzdeki Fransa’nın kuzey kısmında Rubruk (Rubruquis, Ruysbroek) olarak bilinen yerden alır. 1210 ile 1220 arasındaki uzun zaman diliminde herhangi bir yılda doğmuş olabilir. Bu bilgilerden seyahatini olgun bir yaşta yaptığına hükmedilebilir. Uzun bir boya ve dış görünüm itibarıyla etkileyici bir yapıya sahip olmalıdır; zira kendisi ağırlığı dolayısıyla gayet kuvvetli bir ata ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Kral Ludwig’in Sertak Han’a yazdığı, Türkçe ve Arapçaya tercüme edilen mektubunu 1252’de İstanbul’da aldı. 7 Mayıs 1253’te maiyetiyle birlikte denize açıldı. 27 Aralık 1254’te keşişler Möngke Han’ın devasa ordugâhına, o zamanın en güçlü imparatorluğunun başkentine ulaştılar. Kafkasya’nın güney eteğinden, Nahcivan, Erzurum, Konya üzerinden, 17 Haziran 1255’te Kıbrıs-Lefkoşa’ya geldi. Belgelerde gördüğümüz gibi, 15 Ağustos 1255’te Trablus’taki tarikatının bir bölümünde yaşıyordu. Seyahatnamesinde; gidiş yolculuğu hakkındaki bilgiler, geri dönüş yolculuğundan çok daha ayrıntılıdır. Eseri, zamanının İç Asya’sını öğrenmek için doğru bir kaynaktır. Fransa’ya döndüğünde Kral IX. Louis’e sunduğu rapor tarihî coğrafyadan etnolojiye kadar uzanır. Ayrıca Kumanlar, Kırım’daki bakiye Got kabileleri, Tuna Bulgarları hakkında çağdaşlarıyla aynı bilgileri paylaşmaktadır. Özellikle dikkatlice Asya’nın Hıristiyan kısımlarıyla ama Lamalar ve Budistlerle de meşgul olmuştur. Bizzat filoloji bile kendisine önemli açıklamalar için müteşekkirdir.

BÜLTEN