VIVEK H. MURTHY

VIVEK H. MURTHY
Dr. Vivek H. Murthy, Aralık 2014’ten Nisan 2017’ye kadar ABD’nin on dokuzuncu kamu sağlığı dairesi başkanı olarak görev yapmıştır. “Ame¬rika’nın doktoru” olarak, ülkenin dikkatini opioid salgını, elektronik si¬gara kullanımı ve duygusal sağlık ve iyi olma hali gibi konuları da içeren önemli kamu sağlığı konularına çekmiştir. ABD Kamu Sağlığı Hizmeti Subay Birlikleri’nin koramirali olarak, kendilerini ülkenin sağlık konusuna adamış olan 6,600 üniformalı askeri görevliden sorumlu olmuştur. Bu görevinden önce, aşı geliştirme ve klinik deney katılımı alanlarında araştırmalar yürütmüş ve HIV/AIDS eğitimine, kırsal kesim sağlığına, doktor haklarına ve klinik deney optimizasyonuna odaklanan birkaç kuruluş kurmuştur. Lisans derecesini Harvard’dan ve tıp doktorluğu ve işletme yüksek lisans derecelerini de Yale’den almıştır. Dâhiliye ihtisasını Brigham Kadın Hastanesi’nde ve Harvard Tıp Merkezi’nde tamamlamış, ardından Harvard’ın akademik kadrosuna katılmıştır. Dr. Murthy, karısı Dr. Alice Chen ve iki çocuğuyla birlikte Washington DC’de yaşamaktadır.

BÜLTEN