UĞUR ALTUĞ

UĞUR ALTUĞ
Kırıkkale Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Kaydolduğu Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans programını, Prof. Dr. Ahmet Güneş danışmanlığında hazırladığı 1740-1755 Tarihli Ecnebi Defterine Göre Osmanlı-Avusturya Münasebetleri adlı tezle tamamladı. Aynı enstitü ve anabilim dalında Prof. Dr. Halil İnalcık danışmanlığında hazırladığı II. Murad Dönemine Ait Tahrir Defterlerinin Yayına Hazırlanması ve Bu Malzemeye Göre Tımar Sistemi, Demografi, Yerleşme ve Topoğrafya Üzerinde Araştırmalar adlı tezle de Doktora programını tamamladı. 2017’de girdiği doçentlik mülakatından jürinin oybirliği ile Yeniçağ Tarihi Bilim Alanında Üniversite Doçenti unvanı ve yetkisini aldı. Hâlen Osmanlı kuruluş ve yükselme dönemleri, Osmanlı Balkanları, Osmanlı askerî ve idarî kurumları, Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihi, Osmanlı sultanları ve İstanbul ve Ankara tarihleri üzerine araştırmalarını sürdürmektedir.

BÜLTEN