Ü. GÜLSÜM POLAT

Ü. GÜLSÜM POLAT
Lisans eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde 2002’de tamamladı. Aynı yıl Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve ve yüksek lisans eğitimine başladı. Doktora eğitimine 2005 yılında Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başlayarak görevine burada devam etti. 2011 yılında I. Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Devleti’nin Mısır’a Yönelik Strateji ve Faaliyetleri başlıklı çalışması ile doktor unvanını aldı. Doktora çalışması kapsamında İngiltere’de 2008 ve 2010 yıllarında belirli süreler Cambridge University, Newnham College, The Skilliter Centre for Ottoman Studies bünyesinde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. Bu çalışmalarını TÜBİTAK ve YÖK Bursu ile gerçekleştirdi. 2012 yılından itibaren Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nde görev yapan Polat, 2017 yılında Doçent unvanını aldı. Çalışmaları I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Mısır, Arap coğrafyası ve I. Dünya Savaşı sonrası Türk-Arap ilişkileri ile ilgili olan Polat’ın söz konusu alanla ilgili çeşitli makaleleri ve bir kitabı bulunmaktadır. Yazar, evli ve bir kız çocuğu annesidir.

BÜLTEN