TÜLAY METİN

TÜLAY METİN
Denizli’de doğdu. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Bilim Dalında “Türkiye Selçukluları Devrinde Malatya” isimli teziyle doktora eğitimini tamamladı. 2006-2007’de Kuveyt Üniversitesi Dil Merkezinde Arapça eğitimi aldı. 2012 yılında Tebriz Üniversitesi’ne görevli öğretim üyesi olarak giderek İran’da Selçuklu tarihi ile ilgili çalışmalarda bulundu. Aynı zamanda Tahran’da Dehkhoda Enstitüsü’nde Farsça dil derslerine katılarak, lisans, yüksek ve doktora sürecinde aldığı Farsça eğitimini devam ettirdi. Selçuklular ve Beylikler tarihi, şehir tarihi, Ortaçağ’da sosyal, kültürel ve iktisadî hayat hakkında çalışmalar yapan yazar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tarih Bölümü’nde görev yapmaktadır. İngilizce, Arapça ve Farsça bilmektedir.

BÜLTEN