TUĞBA İSMAİLOĞLU KACIR

TUĞBA İSMAİLOĞLU KACIR
Üsküdar’da doğdu. Viyana Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede “Ekonomik ve Sosyal Tarih Enstitüsü”nde Prof. Ernst Bruckmüller ile Yüksek Lisans tezini (2007), “Avusturya Tarih Araştırmaları Enstitüsü”nde Prof. Karl Vocelka ile Doktora tezini (2015) tamamladı. 2011 yılından beri İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Yeni-Yakınçağ Orta Avrupa tarihi üzerine çalışmaktadır. Yayımlanmış Kitapları: Wien nach den Türken. Die Auswirkungen der II. Türkenbelagerung in der Stadt Wien, Saarbrücken: Verlag Dr. Müller, 2009; Herwig Wolfram, Germenler. Kökenleri ve Roma Dünyasıyla İlişkileri, Çev. Tuğba İsmailoğlu Kacır, İstanbul; Kronik Kitap, 2020.

BÜLTEN