TUĞBA GÖKÇE BALCI

TUĞBA GÖKÇE BALCI
1980 yılında İstanbul’da doğdu. 1999 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nde lisans öğrenimine başladı. 2003 yılında buradan mezun olduktan sonra başka bir alanda gerçekleştirdiği mesleki deneyimin ardından 2006 yılında “IV- VII. Yüzyıllarda Kuzey Çin’deki Hun, To-ba ve Göktürkler’e Ait Arkeolojik İzler” başlıklı araştırma projesi ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti bursunu kazandı. Aynı sene Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’ne yüksek lisans öğrencisi olarak kabul edildi. Ardından gittiği Çin’in Shenyang kentinde bulunan Liaoning Üniversitesi Çin Dili Çalışmaları Uluslararası Enstitüsü’nde Çince eğitimi aldı ve aynı üniversitenin tarih bölümünde yüksek lisans derslerine katıldı. Çin Halk Cumhuriyeti’nde kaldığı iki sene boyunca hem araştırdığı konu ile ilgili olarak kitap, makale gibi yazılı malzemeyi toplarken, bir yandan da Türk tarihinin izlerini içeren şehir kalıntıları, mağara tapınakları gibi kültürel materyalin bulunduğu yerlere seyahatlerde bulundu. Özellikle Tabgaç Devleti’ne ait eserlerin bulunduğu birçok tapınak ve müzeye giderek bir arşiv oluşturdu. 2008 yılında Türkiye’ye dönerek Trakya Üniversitesi’ndeki yüksek lisans öğrenimine devam etti. 2010 yılında Prof. Dr. Tilla Deniz Baykuzu danışmanlığında hazırladığı Tabgaç Devleti (386-550) Siyasi ve Kültürel Tarihi Hakkında Çin Halk Cumhuriyeti’nde Yapılan Araştırma Eserleri Değerlendirmeli Bibliyografyası başlıklı tezi ile buradan mezun oldu. Ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde başladığı doktora öğrenimini Prof. Dr. Ahmet Taşağıl’ın danışmanlığında Tabgaç Devleti (386-534) başlıklı tezi ile bitirdi. 2009 yılında Araştırma Görevlisi olarak başladığı Kırklareli Üniversitesi Tarih Bölümü’ndeki görevini Dr. Öğretim Üyesi olarak sürdürmektedir.

BÜLTEN