TOLGAHAN KARAİMAMOĞLU

TOLGAHAN KARAİMAMOĞLU
Lisans ve Yüksek Lisans’ını Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde tamamladı. Doktora çalışmasını ise Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Ortaçağ Tarihi üzerine yaptı. Doktora tez çalışması süreciyle birlikte Ortaçağ Avrupa’sında hastalıklar, tıp ve doğa tarihi üzerine yoğunlaşan Tolgahan Karaimamoğlu bu konuda bir kitap, makaleler, kitap bölümleri ve çeşitli bildirilere sahiptir. Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde görev yapmakta olup, Ortaçağ’da İngiltere ve Avrupa Tarihi üzerine araştırmalarına devam etmektedir.

BÜLTEN