TIMOTHY MAY

TIMOTHY MAY
North Georgia Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Edebiyat Fakültesi Orta Avrasya Tarihi Profesörüdür. Moğollara dair 6 kitabın ve onlarca makalenin yazarı olan May ayrıca çeşitli belgeseller için de danışmanlık yapmıştır. Halihazırda Mongolian Studies: The Journal of Mongolia Society dergisinin editörlüğünü yürütmektedir.

BÜLTEN