TAŞANSU TÜRKER

TAŞANSU TÜRKER
1977 yılında doğdu. Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’nden 1995 yılında mezun oldu. Lisans (1999) ve yüksek lisans (2002) dereceleri ni Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) “uluslararası ilişkiler” bölümünden aldı. Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Çalışmaları Enstitüsü’nde “tarih” alanındaki doktorasını “Osmanlı ve Rusya İmparatorluklarında Emperyal Kimlik ve Milliyetçilik” başlıklı tezi ile 2007 yılında tamamladı. 2011 yılında “siyasi tarih” alanında doçent unvanını aldı. 2001 yılında araştırma görevlisi olarak göreve başladığı Mülkiye – İdare Tarihi Bilim Dalı’nda 2018 yılına dek kesintisiz olarak doktor, yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak çalıştı. 2018 yılından bu yana, kurucularından olduğu Mülkiye – Karşılaştırmalı Siyaset Anabilim Dalı başkanı olarak görevine devam etmektedir. Osmanlı tarihi, Rusya tarihi, Ortadoğu, Türkistan, bölge çalışmaları, imparatorluk ve milliyetçilik, karşılaştırmalı siyaset, uluslararası politika, strateji ve iş dünyası alanlarında yürüttüğü çalışmalar Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde yayınlandı. ABD, Avrupa ve eski Sovyet coğrafyasında pek çok ülkede akademik çalışmalarını sürdürdü, dersler ve seminerler verdi. Akademik çalışmaları YÖK, Türk Petrol Vakfı, Sasakawa, Moskova Devlet Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı ve AGİT gibi pek çok kurum tarafından desteklendi. TODAİE, ATASE Askeri Tarih Stratejik Araştırmalar Komisyonu ve Mülkiyeliler Birliği gibi kurumlarda üye ve yönetici olarak bulundu. İngilizce ve Rusça yanında çeşitli Türk, Slav ve Romans dillerine farklı seviyelerde hakimiyeti bulunmaktadır.

BÜLTEN