SOMER ALP ŞİMŞEKER

SOMER ALP ŞİMŞEKER
Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Harp Akademileri Harp Tarihi ve Strateji Bölümü’nden Kara Kemal Bey’in Birinci Dünya Savaşı sırasındaki ekonomi politikalarında ve Teşkilat-ı Mahsusa’daki rolünü inceleyen çalışması ile yüksek lisans derecesini aldı. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde “Ottoman Intelligence: The Second Branch and its Operational Characteristics, 1914-1918” adlı teziyle doktora derecesini almaya hak kazandı. Ankara Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Şimşeker, son dönem Osmanlı istihbaratı, ekonomik-siyasi tarih ve yakın dönem Amerikan tarihi ile ilgilenmektedir.

BÜLTEN