SIMEON TRAYÇEV RADEV

SIMEON TRAYÇEV RADEV
19 Ocak 1879 yılında Resen (Resne) Makedonya’da doğdu. İlköğrenimini Resne, Ohri ve Manastır’da tamamladı. Akabinde İstanbul’da Galatasaray Sultanisi’ni (1893 – 1898), 1905 yılında ise Cenevre’de Hukuk Fakültesini başarı ile tamamladı. Bir süre Bulgaristan’da çeşitli gazeteler ve dergilerde redaktörlük ile genel yayın yönetmenliği yaptı. 1911 yılında “Çağdaş Bulgaristan’ın Kurucuları”1 adlı kitabı yayımlandı. Çok genç yaşta diplomasiye ilgi gösterdi ve Bulgaristan’ın Dışişleri Bakanlığı’na atandı. 1913 yılında Romanya’daki Barış Konferansı’na katıldıktan sonra, 1916 yılına kadar, aynı ülkede “Tam Yetkili Bakan” olarak kaldı. Romanya’nın I. Dünya Savaşı’na girmesini müteakip önce Bern’e tayin edildi (1916), sonra da 1917 yılında görevinden istifa ederek orduya katıldı. Savaşın bitiminden sonra, Bulgaristan Delegasyonu’nun üyesi sıfatıyla, Selanik’te Ateşkes Antlaşması’nı imzaladı. 1918 yılında Fransızca dilinde “Makedonya ve XIX. Asırda Bulgar Uyanışı”2 adlı kitabı yayımlandı. 1927 yılında aynı eseri, bu kez de Bulgarcaya tercüme edilerek Sofya’daki Makedonya Bilim Enstitüsü tarafından neşredildi. Daha sonra Bulgaristan temsilcisi olarak ve yine Tam Yetkili Bakan sıfatıyla 1920’de Haga, 1923’te Ankara3, 1925’te Washington, 1935’te Londra, 1938’de ise Brüksel’de bulundu. Bu arada, 10 Ocak 1920 yılında kurulan Milletler Cemiyeti’nde Bulgaristan’ı temsil eden ilk delege oldu.  Sonraki yıllarda Bulgaristan Bilimler Enstitüsü bünyesinde, Tarih, Edebiyat, Sanat ve Hitabet konularında, çeşitli kitap ve makaleler yazdı. Örneğin 1965 yılında basılan “Edebiyat ve Sanata Bakışlarla Kişisel Hatıralar”4 adlı kitabı Bulgar okurlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. “Erken Dönem Anıları”5 adlı son kitabının yayımlanması ile ilgili onaydan birkaç gün sonra, 15 Şubat 1967 yılında, Sofya’da vefat etti.

BÜLTEN