ŞEVKİYE İNALCIK

ŞEVKİYE İNALCIK
1923 yılında Kastamonu’da dünyaya geldi. Çankaya İlkokulu’nun ardından Kandilli Kız Lisesi’nden mezun oldu. 1945 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde, Klasik Şark Dilleri Kürsüsü’nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Aynı kürsüde, önce (ilmi) bilimsel yardımcı, ardından asistan olarak atandı. “Arap Kaynaklarında Osmanlılara Dair Kayıtlar” adlı doktora tezini Prof. Necati Lugal gözetiminde tamamladı. 1960 yılında ise “Kays ibn al-Mulavvah’ın Arapça Divanı”nı yayıma hazırlayarak doçentlik unvanı aldı. 1963-64 yılları arasında ABD’de, Ohio’da “Western College For Women”da Orta Doğu Sosyal Yapısal Tarihi konusunda dersler verdi. 1974 yılında üniversiteden emekli oldu. 1 Nisan 1989 yılında uzun yıllar mücadele ettiği sağlık sorunlarına yeni düşerek 66 yaşında Chicago’da vefat etti.

BÜLTEN