SERHAN GÜNGÖR

SERHAN GÜNGÖR
Serhan Güngör 1969 yılında Ankara’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde yaptı. 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli yabancı şirketlerde denetmen ve yönetici olarak çalıştı. 1993-95 yılları arasındaki askerlik hizmetinde, deniz piyade subayı olarak Türk Deniz Kuvvetleri’nin Foça ve Şırnak’taki birliklerinde takım ve tim komutanı olarak görev yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın profesyonel turist rehberliği kursunu 1997 yılında bitiren Serhan Güngör, bu tarihten beri profesyonel turist rehberi olarak çalışmaktadır. Tarihî Savaş Alanları konusunda yazdığı tezi ile İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nden 2010 yılında yüksek lisans derecesini alan Güngör, İstanbul ve Türkiye’nin her yerine kültür turları rehberliğinin yanı sıra, kırktan fazla ülkeye yurtdışı rehberliği yapmaktadır. BBC, Discovery Channel, ARTE TV, History Channel gibi uluslararası televizyon kuruluşlarının belgesel yapımlarına danışman ve uzman olarak katkı sağlamıştır. #tarih dergisi danışma kurulunda bulunan Serhan Güngör’ün yazıları düzenli olarak bu dergide yayımlanmaktadır. Kurtuluş Savaşı alanlarına dair 2018 yılında hazırladığı “Kurtuluş Rotası” belgeseli İz TV’de yayımlanmaktadır. Türkiye’de gezdirdiği konukları arasında devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra, Meryl Streep, Dan Brown gibi dünyaca ünlü isimler bulunan Serhan Güngör, Açık Radyo ve Yapı Radyo’da “Seyahatname” ve “Rehberesor” programlarını yapıp sunmuştur. İstanbul Rehberler Odası (IRO) ve Türkiye Turist Rehberleri Birliği’nde (TUREB) yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış Serhan Güngör, iyi bir kitap ve müzik koleksiyoncusudur.

BÜLTEN