SAİD HALİM PAŞA

SAİD HALİM PAŞA
(1862-1921) Mısır Hidiv Hanedanı’nın kurucusu Mehmed Ali Paşa’nın torunudur. Osmanlı İmparatorluğu’nda Hariciye Nazırı (1913 Ocak – 1915 Ekim) ve Sadrazam (1913 Temmuz – 1917 Şubat) olmuştur. I. Dünya Savaşı sonunda İngilizler tarafından Malta’ya sürgüne gönderilmiş; 1921 yılının Aralık ayında, Roma’da bir Ermeni tarafından katledilmiştir. 1910’da Paris’te Fransızca Le Fanatisme musulman. Sa signification réelle [Taassub ve Taassub-ı İslâmî ve Mana-yı Hakikisi] ve 1918’de İstanbul’da yayınlanan Essai sur les causes de la décadence des peuples musulmanes [İnhitât-ı İslâm Hakkında Bir Tecrübe-i Kalemiye] isimli eserini kaleme almıştır. Vefatı esnasında yine Fransızca olmak üzere Osmanlı İmparatorluğu’nun savaş sırasındaki siyasetiyle alakalı hatıralarını kaleme almaktaydı, burada yayınlanan bu metin yarım kalmıştır.

BÜLTEN