ROSS W. GREENE

ROSS W. GREENE
Dr. Ross W. Greene, Virginia Tech’te Psikoloji Bölümü’nde misafir doçent, Harvard Tıp Fakültesi’nde klinik doçent doktor ve çocukların sosyal, duygusal ve davranışsal güçlüklerine yardımcı olmak için bu kitapta anlatılan en ileri, ampirik yöntemlerle desteklenmiş yaklaşımın fikir babasıdır. Ailelere, genel ve özel eğitim veren okullara, yatılı tedavi kliniklerine, ıslahevlerine geniş çaplı danışmanlık hizmeti sunar ve dünyanın dört bir yanında seminerler verir. Dr. Greene, kâr amacı gütmeyen Lives in the Balance’ın (www.livesinthebalance.org) kurucu yöneticisidir; bu kurum onun modeline ilişkin ücretsiz, internet tabanlı kaynaklar sunar ve zorlayıcı davranışları olan çocuklar ile onlardan sorumlu yetişkinleri destekler. Dr. Greene Portland, Maine’de karısı ve iki çocuğuyla yaşamaktadır.

BÜLTEN