ROBERT FORCYZK

ROBERT FORCYZK
Maryland Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Ulusal Güvenlik alanında doktora eğitimini tamamladı, Avrupa ve Asya askeri tarihi sahasında önemli bir arka plana sahiptir. 18 yıl boyunca, ABD 2. ve 4. Piyade Tümenlerinde tank/zırhlı birlik subayı ve 29. Hafif Piyade Tümeni’nde istihbarat subayı olarak görev yaptıktan sonra, ABD Ordusu ihtiyat birliklerinden yarbay rütbesinde emekli oldu. Dr. Forczyk şu anda Washington DC bölgesinde danışman olarak görev yapmaktadır.

BÜLTEN