RHODRI JEFFREYS-JONES

RHODRI JEFFREYS-JONES
Edinburgh Üniversitesi’nde Amerikan Tarihi Fahri Profesörüdür. Galler’deki Carmarthen’de doğmuştur. Cambridge Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını tamamlamasının ardından Harvard Üniversitesi’nde doktora sonrası çalışmalar yürütmüştür. Irk ayrımına karşı kampanyalar yürütmüş, radyo ve TV yayınları yapmıştır. İskoç Amerika Çalışmaları Derneği Başkanı olup, bugüne dek ABD sosyal tarihini ve istihbarat tarihini konu alan 18 kitap yayınlamıştır. “The American Left: Its Impact on Politics and Society since 1900” (Amerikan Solu: 1900 Yılından Beri Siyaset ve Toplum Üzerindeki Etkileri) adlı kitabı, 2013 yılında ABD politikası hakkında İngiltere’de yayınlanan en iyi kitap olarak kabul edilmiş ve Neustadt Ödülüne layık görülmüştür. Bu kitaplar arasında şunları saymak mümkündür: The CIA and American Democracy (1989), In Spies We Trust: The Story of Western Intelligence (2012) ve We Know All About You (2017).

BÜLTEN