POLAT SAFİ

POLAT SAFİ
Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Teşkilat-ı Mahsusa’nın İngiliz işgali altındaki Mısır’a karşı Suriye, Libya ve Sudan’dan yürüttüğü faaliyetleri ele aldığı çalışmasıyla Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü’nden yüksek lisans diplomasını aldı. Çalışmalarına aynı bölümde devam ederek “The Ottoman Special Organization – Teşkilat-ı Mahsusa: An Inquiry into its Operational and Administrative Characteristics” başlıklı teziyle doktora derecesini almaya hak kazandı. Gayrinizami harp ve istihbarat tarihi özelinde geç dönem Osmanlı tarihine yoğunlaşan Safi, İttihatçı Emniyet-i Umumiye Müdürü Hüseyin Aziz Akyürek’e atfedilen hatıratın tenkitli neşrini yaparak İstihbarat Savaşları: Birinci Dünya Savaşı’nda Suriye ve Lübnan’da Casusluk Faaliyetleri (İstanbul: Kronik Yayınları, 2019) adıyla Türkçeye kazandırdı. Birinci Dünya Savaşı, Teşkilat-ı Mahsusa, Türkiye’nin modernleşme serüveni ve kültür-sanatla ilgili iki yüzün üzerinde belgesel, kısa film ve TV programında yapımcı, danışman ve editör olarak yer aldı. TPB Parlamento, Kültür ve Turizm, Kılavuz, PTT Life ve PTT Tech dergileri için editörlük ve yayın yönetmenliği yaptı. İl monografileri üzerine çalıştı. Göğe Komşu Topraklar: 19 ve 20. Yüzyıl Belgelerinde Artvin (Ankara: Artvin Valiliği, Ağustos 2007) ve Kurtuluş ve Aydınlanma: Arşiv Belgeleriyle Eskişehir (Ankara: Anadolu Üniversitesi Yayınları, Aralık 2009) adlı eserleri yayına hazırladı. Middle Eastern Studies, Jerusalem Quarterly, Toplumsal Tarih, Kebikeç ve Kılavuz gibi süreli yayınlarda gayrinizami harp ve istihbarat alanında yazdığı makaleleri yayımlandı. Kronik Yayınları’ndan çıkan Gizli Teşkilatlar Serisi’nin editörlüğünü de yürüten Safi, halihazırda iletişim ajansı Büyükharf Yayın-Yapım’ın başkanlığı görevini yürütmekte ve Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu’nda İstihbarat Tarihi dersi vermektedir.

BÜLTEN