JOHANN DE PLANO CARPINI

JOHANN DE PLANO CARPINI
XIII. yüzyılın keşiş seyyahlarından Johann de Plano Carpini’nin doğum tarihi hakkında net bilgi bulunmamakla beraber, 1182’de doğduğu tahmin edilmektedir. Çeşitli yerlerde ilim tahsilinden sonra Dominikan Tarikatı’na girdi. 1228 yılında Almanya mümessilliği ve dinî vaizliğine tayin edildi. Worms’ta yapılan bir toplantıda Carpini’nin makamı tasdik edildi ve ona St. Franciscus d’Assisi ile ruhanî kardeşlik payesi verildi. 1230’da İspanya mümessilliğine tayin edildi. Büyük Moğol istilâsı sırasında, Müslüman Doğu dünyasını olduğu kadar, Hıristiyan Batı dünyasını da dehşet sarıyordu. Moğol orduları Macaristan’ı geçip, Adriyatik kıyılarına dayandıkları vakit, başta Papa olmak üzere Batı dünyası bu sel gibi ilerleyen müthiş istilâ karşısında tedbirler düşünmeye başladı. 1245’te Lyon kentinde toplanan sinodda ilk defa olmak üzere Papa Innocentius, elçiler gönderilerek Moğollarla ittifak teşebbüslerinde bulunmalarını istedi. Gönderilen elçiler arasında bulunan Carpini 22 Temmuz 1246’da Moğol imparatorluk sarayına ulaştı. Burada önemli bir misyonu tamamlayarak, Lyon’daki Papa’nın yanına döndü. Carpini’nin ölümü 1 Ağustos 1248 ile 1252 arasında olmalıdır. “Ystoria Mongalorum” Moğollar ve imparatorlukları hakkında Batı’da yazılmış ilk eserdir.

BÜLTEN