PIER P. BATTISTELLI

PIER P. BATTISTELLI
Padua Üniversitesi’nde askerî tarih alanında doktora çalışmasını tamamlayan Pier Paolo Battistelli, İkinci Dünya Savaşı kapsamında Alman ve İtalyan siyaseti üzerine çalışmakta, İtalya’da ve farklı ülkelerde askerî tarih üzerine makaleler yazmaktadır. İtalyan Ordusu’nun Tarih Departmanı’na da katkıda bulunan yazar, şu sıralarda Mihver Devletlerin Savaşı: İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya ve İtalya’nın Askerî İş Birliği, 1939-1943 isimli doktora tezini kitap olarak yayımlama hazırlığı içerisindedir.

BÜLTEN