PETER TUDEBODUS

PETER TUDEBODUS
Historia de Hierosolymitano itinere (Kudüs Yolculuğunun Tarihi) adlı eserin yazarı olması dışında yazar hakkında neredeyse hiçbir bilgi yoktur. Çalışmasından anlaşıldığı kadarıyla kesin olarak bilinenler, kilise mensubu olduğu, en önemlisi sefere bizzat iştirak ettiği ve hatta kardeşini bu sefer sırasında, Müslümanların Antakya kuşatması esnasında kaybettiğidir. Kardeşinin cenaze törenini bizzat yönettiğini eserinde ifade etmektedir. Tam olarak nereli olduğu bilinmese de eserinde geçen Sivracum’un, günümüzde Fransa’nın Poitiers şehrinin yaklaşık elli kilometre uzağında kalan Civray olduğuna inanılmaktadır.

BÜLTEN