PETER B. GOLDEN

PETER B. GOLDEN
Rutgers Üniversitesi bünyesindeki Center for Middle Eastern Studies’in akademik direktörüdür ve Merkezi Avrasya Tarihi profesörüdür. Yayınları arasında Haggai Ben-Shammai ve Andràs Róna-Tas ile eş editörlüğünü üstlendiği The World of the Khazars: New Perspectives (2007), An Introduction to the History of the Turkic Peoples (1992) ve genişletilmiş ikinci baskısının Türkçe olarak neşredildiği Türk Halkları Tarihine Giriş, çev. Osman Karatay (2005), C. Zuckerman ve A. Zajaczkowski ile birlikte makaleler toplaması olan ve Osman Karatay tarafından hazırlanıp çevrilen Hazarlar ve Musevilik (2005), Nomads and their Neighbours in the Russian Steppe: Turks, Khazars and Qipchaqs (2003), editörlüğünü yürüttüğü The King’s Dictionary. The Rasulid Hexâglot (2000), Nomads and Sedentary Societies in Medieval Eurasia (1998) ve Khazar Studies, iki cilt halinde (1980) yer almaktadır.

BÜLTEN