ÖZLEM GENÇ

ÖZLEM GENÇ
1982 Samsun doğumlu olan yazar, lisans eğitimini 2003 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, 2007 yılında Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi’nde “Fransiskenlerin Orta Çağ Avrupası’ndaki Önemi ve Orta Çağ Avrupası’na Etkisi” başlıklı tezi ile Yüksek Lisans, 2012 yılında Ankara Gazi Üniversitesi’nde “Charlemagne ve Karolenj Rönesansı” başlıklı tezi ile doktora eğitimini tamamlamıştır. Ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Latin Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde ikinci bir yüksek lisans eğitimi almıştır. Üniversite öğrencileri için ders kitabı olarak tasarlanan “Orta Çağ Avrupa Tarihi” adlı kitabın editörlüğünü yapmış ve üç bölüm yazarak katkıda bulunmuştur. “Birleşik Avrupa’nın Mimarı Şarlman ve Karolenj Rönesansı”, “Orta Çağ’ın İlk Laik Biyografisi : Einhard Vita Karoli Magni” ve “Erken Orta Çağ Avrupası’nda Hayat, Franklar Özelinde, Pactus Legis Salicae Çevirisiyle” adlı kitapları bulunan yazar, 2013 yılından bu yana Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi`nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.

BÜLTEN