NİKOLAY GEORGİYEVİÇ KORSUN

NİKOLAY GEORGİYEVİÇ KORSUN
8 Ocak 1877 yılında Kars Oblastı’nda doğdu. Konstantinov Topçu Okulu’ndan mezun oldu. 1 Eylül 1895 yılında Rus İmparatorluk Ordusu’nda göreve başladı. 1905 yılında Genelkurmay Akademisi’ni bitirdi. Birinci Cihan Harbi’nde Çarlık Ordusu’nda pek çok askeri görevde bulundu. Çarlık Ordusu’nda Tümgeneral rütbesine kadar ulaştı. Şubat 1918’de Kızıl Ordu’ya katılan ilk askerlerden biri oldu. Kızıl Ordu’da da pek çok askeri-bürokratik görevlerde bulunan Nikolay Georgiyeviç Korsun burada ise Korgeneral rütbesine kadar yükseldi. 1922-1954 tarihleri arasında Kızıl Ordu’da ve Kızıl Ordu Akademisi’nde akademik görevlerde yer aldı. Bu yıllarda askeri tarih alanında pek çok çalışmaya imza attı. 1954 yılında emekli oldu. 14 Kasım 1958 tarihinde vefat etti. Çarlık Ordusu’nda da birçok ödül alan Nikolay Georgiyeviç Korsun Kızıl Ordu’da ise 2 Lenin Nişanı, Kızıl Bayrak Nişanı ve 2 Kızıl Yıldız Nişanı gibi pek çok ödüle lâyık görülmüştür.

BÜLTEN