NICCOLO MACHIAVELLI

NICCOLO MACHIAVELLI
1469 yılında doğan Niccolò Machiavelli’nin ailesi XIII. yüzyıldan itibaren varlıklı bir aile olarak bilinirdi. Aile fertleri zaman zaman Floransa’nın önemli makamlarında hizmet etmiştir. Ancak Machiavelli’nin eğitimi ve gelişen bir düşünce ve sanat merkezi olan Floransa’daki erken yaşamı hakkında çok az şey bilinmektedir. XV. yüzyılın sonunda Fransızların Floransa’yı işgal etmesiyle birlikte şehri yöneten de’ Medici ailesi kentten sürülüp daha sonra yönetimi devralan Rahip Savonarola’nın dört yıllık teokratik rejimi de sona ermesinin ardından bir çeşit arkaik demokrasi rejimi olan Onlar Kurulu kurulmuştur. Machiavelli, 1498’de bu kurulun İkinci Şansölye Sekreterliği’ne atanır. Burada on dört yıl politik hizmetlerde bulunur. İspanyollar Floransa’yı işgal edip tekrar de’ Medici ailesini başa getirdikten sonra Machiavelli’nin başına gelmeyen kalmaz: hapsedilir, işkence görür, kırsala sürgüne gönderilir… Machiavelli’nin daha sonraki kuşakları ilgilendiren hikâyesi sürgünde başlar. Bu süre zarfında meşhur II principe (Prens), Discorsi (Söylevler) ve Arte della guerra (Savaş Sanatı) kitaplarını yazar. Daha sonra da Mandragola (Kankurutan), Clizia, Epistola della peste (Veba Mektubu) ve Belfagor gibi kurgusal eserlerini kaleme alır. 1527’de hayata gözlerini yumar.

BÜLTEN