NACİ YORULMAZ

NACİ YORULMAZ
Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. “19. Yüzyıl Alman Kaynaklarına göre Osmanlı-Bulgaristan Şehirlerinin İktisadi Durumu” başlıklı teziyle İktisat Tarihi alanında Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu’nun danışmanlığında tamamladı. Yedi yıl yaşadığı Almanya’da Heidelberg, Tübingen ve Berlin Freie üniversitelerinde İktisat ve İktisat Tarihi alanlarında Yüksek Lisans programlarına katıldı. Daha sonra doktora eğitimi için gittiği İngiltere’de Birmingham Üniversitesi’nde (University of Birmingham) Prof. Dr. Rhoads Murphey’nin danışmanlığında hazırladığı “Arms Trade in the Shadow of Personal Influence: German Style of War Business in the Ottoman Market (1876-1909)” başlıklı teziyle Doktor (PhD in History) unvanını aldı. Tezinde II. Abdülhamid dönemi Osmanlı-Almanya iktisadi ilişkilerini silah satışları ve savunma sanayisi bağlamında inceleyen Yorulmaz, arşiv çalışmaları için Türkiye, Almanya, Amerika, İngiltere ve Avusturya’da araştırmalar yaptı. Doktora Sonrası (PostDoc) çalışmaları için Amerika Birleşik Devletleri’nde University of Washington ve Stanford University’de Misafir Öğretim Üyesi (Visiting Scholar) olarak bulundu. Amerika’da bulunduğu dönemde tamamladığı kitabı İngiltere’nin saygın yayın evlerinden IB. Tauris tarafından 2014 yılının Eylül ayında “Arming the Sultan: German Arms Trade and Personal Diplomacy in the Ottoman Empire Before World War I” başlığıyla basıldı. Uzun yıllar Başbakan Müşaviri olarak görev yapan Dr. Naci Yorulmaz, aynı zamanda Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısıdır. Bu görevleri vesilesiyle hem yurtiçi hem de yurtdışında birçok bölgede Türk Kızılayı adına insani yardım faaliyetlerinde aktif rol aldı. Evli ve iki çocuk babası olan Yorulmaz İngilizce, Almanca ve Arapça bilmektedir.

BÜLTEN