NACİYE SULTAN

NACİYE SULTAN
24 Kasım 1896 yılında Sultan Abdülmecid’in oğlu Şehzâde Süleyman Selim Efendi ve Ayşe Tarzıter Hanım’ın kızı olarak dünyaya geldi. 1914 yılında Enver Bey ile evlendi. Mahpeyker Ürgüp, Türkân Mayatepek, Ali Enver ve Rana Eldem adlarında dört çocuğu oldu. 1924 yılında yurtdışına gönderilen hanedan üyeleri arasında o da vardı. 1952 yılına kadar anavatanına dönemedi. Ülkesine döndükten kısa bir süre sonra 1957’de 61 yaşında vefat etmiştir.

BÜLTEN