MUHSİN BEHRÂM NEJÂD

MUHSİN BEHRÂM NEJÂD
Dr. Muhsin Bahrâm Nejâd 1967’de Tahran’da doğdu. İlk ve orta öğretimi tamamladıktan sonra 1986’da Tahran Üniversitesi’nde Tarih ana bilim dalına kabul edildi. Lisans derecesinden mezun olduktan sonra, 1990’da İran’da Yüksek Lisans eğitimine başladı. Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra, 1998’de Tahran İslam Üniversitesi’nden doktoraya kabul edildi. 2004 yılında “Safevî Milli Devleti- Siyasal Kimliğinin Temelleri ve Altyapısı” başlıklı doktora tezini savunarak doktor unvanını aldı. Halen Kazvin Uluslararası İmam Humeyni Üniversitesinde görevine devam etmektedir.

BÜLTEN