MUHAMMED HABÎB EL-UBEYDÎ

MUHAMMED HABÎB EL-UBEYDÎ
Ubeydullah isimli dedesine nispeten el-Ubeydî lakabıyla anılan Muhammed Habîb b. Süleymân b. Abdullâh el-A’recî el-Alevî el-Musulî, şair/hatip müftülerdendir. 1879’da Musul’da doğan el-Ubeydî eğitimini Musul’da tamamlamış, ayrıca Farisî ve Türkî edebiyatı öğrenmiştir. İlmiye sınıfına mensup olan el-Ubeydî, 1910-1912 yılları arasında İstanbul’da bulunmuş, 1914’te Suriye’ye gitmiştir. Şeyh Salih Yafi Efendi, Şeyh Salih eş-Şerif et-Tunusî gibi isimlerle birlikte İttihâd-ı İslâm siyasetinin en önemli savunucuları arasında yer almıştır. el-Ubeydî, Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngilizler tarafından tutuklanmıştır, bir müddet Hindistan ve Mısır’da esir hayatı yaşadıktan sonra 1919’da serbest bırakılmıştır. Nitekim bu tarihte Irak’ta İngilizlere karşı cihat başlamıştır ki, bunda el-Ubeydî’nin de etkisi vardır. 1922’de Musul müftülüğüne getirilen el-Ubeydî, 1935 yılında da Musul mebusu seçilmiştir. Müftülük görevinden ölene kadar maaş almadığı rivayet edilen el-Ubeydî, 1945’te evinde inzivaya çekilmiş, 1963 yılında Musul’da vefat etmiştir.

BÜLTEN