MICHAEL PRESTWICH

MICHAEL PRESTWICH
Michael Prestwich, Durham Üniversitesi’nden emekli tarih profesörü ve eski rektör yardımcısıdır. Özellikle I Edward dönemi olmak üzere, Orta Çağ İngiliz tarihi uzmanıdır. Önemli çalışmaları arasında Knight: The Medieval Warrior’s (Unofficial) Manual (2010); Armies and Warfare in the Middle Ages: The English Experience (1996); English Politics in the Thirteenth Century (1990); The Three Edwards: War and State in England, 1272-1377 (1980) bulunmaktadır.

BÜLTEN