MESUT KARAKULAK

MESUT KARAKULAK
1986 yılında Ankara’da doğdu. 2009 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 2012’de Ordu Üniversitesi Genel Türk Tarihi Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. 2017 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Genel Türk Tarihi kürsüsünde doktorasını bitirdi. Doktora çalışmalarını yapmak üzere bir yıl Rusya Ural Federal Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak görev yaptı. 2020 yılında doçent unvanını aldı. 2023 yılından itibaren Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,Tarih Bölümünde çalışmaya başlayan yazarın birçok bilimsel dergide Rus denizcilik tarihi, Rusya tarihi ve Türkistan tarihiyle ilgili makaleleri yayınlandı. İngilizce ve Rusça bilen yazarın Sibir Hanlığı Kronikleri I-II-III, Osmanlı Sularında Rus Vapurları, Türkistan’da Efendiler ve Köleler, 93 Harbi’nde Rusya’da Osmanlı Esirleri ve İstanbul Seyahatnamesi, 19. Yüzyılda Rus Seyyahlarla Osmanlı Topraklarına Yolculuk adlı kitapları vardır.

BÜLTEN