MESUT KARAKULAK

MESUT KARAKULAK
1986 yılında doğdu. 2009 yılında On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 2012’de Ordu Üniversitesi Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. 2017 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Genel Türk Tarihi kürsüsünde doktorasını bitirdi. Doktora çalışmalarını yapmak üzere bir yıl Rusya Ural Federal Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak görev yaptı. 2020 yılında doçent unvanını aldı. Ordu Üniversitesi Tarih bölümünde çalışmaya devam eden yazarın birçok bilimsel dergide, Rus denizcilik tarihi, Rusya tarihi ve Türkistan tarihiyle ilgili makaleleri yayınlandı. İngilizce ve Rusça bilen yazarın Sibir Hanlığı Kronikleri I-II- III, Osmanlı Sularında Rus Vapurları, Türkistan’da Efendiler ve Köleler ve 93 Harbi’nde Rusya’da Osmanlı Esirleri adlı kitapları vardır.

BÜLTEN